Hvordan endte jeg opp som blogger?

Mitt navn er Erik, men det har du kanskje skjønt allerede. Jeg er oppvokst i Haugesund, og hadde som mange gutter en drøm om å bli politi da jeg var liten. Denne drømmen endret seg etterhvert på ungdomsskolen hvor jeg gikk i tankene om en karriere i forsvaret. På videregående skole ble det mer og mer klart at det var dette jeg ønsket, og søknaden til en av forsvarets befalskoler ble sendt.

En sensommers dag på slutten av -90 tallet stod jeg passe nervøs i en av forsvarets leirer på østlandet. Jeg skulle konkurrere meg til en skoleplass, gjennom en uke på seleksjon. Det var en uke med intervjuer og prøvelser hvor langt i fra alle skulle komme videre. Oppstillingen etter første uken ble navn etter navn ropt opp, men jeg hørte aldri mitt. Stemmen lød til slutt «dere er ikke videre». Lettelsen og gleden var ubeskrivelig. Lite visste jeg at dette var bare det første barrieren som måtte passeres, nå fulgte 4 ukers aspirantperiode som var hardere og tøffere enn noe jeg tidligere hadde opplevd. 

I flere år var forsvaret min arbeidsgiver. Jeg gikk gradene og hadde tjeneste i både Norge og utland. Mot det som skulle bli slutten av min tjeneste i forsvaret, tok jeg på siden av mitt arbeide en ambulansepersonellutdanning NOU 76:2. På den tiden bodde jeg på østlandet, og fikk jobb som vikar i ambulansetjenesten i Østfold. Dette var min arbeidsgiver i to år før turen gikk hjem til Haugesund.

I sommeren 2006 begynte jeg hos det som fremdels er min arbeidsgiver, Helse Fonna. Som ny startet jeg på bunn som ufaglært vikar, tok ekstravakter som etter hvert ble vikariater. Etter hvert hadde jeg nok arbeidstimer til å kunne gå opp til fagprøve. Som Fagarbeider fikk jeg gå inn i kombinasjonsturnus på AMK sentral, og når den nye tjenesten legebil ble opprettet søkte jeg og fikk plass der også.

Faget har alltid interessert meg så mye at jeg har ønsket å formidle kunnskap videre til andre. Derfor har jeg aktivt undervist både internt og eksternt innenfor fagfeltet, og er i dag instruktør i AMLS, PHTLS, PLIVO med mer.

Dette har strukket seg videre til å begynne å dele av min hverdag på sosiale medier gjennom min Instagramkonto, paramedic_erik. Her har det ene ført med seg det andre, hvor jeg har vært gjest på podcaster, skrevet gjesteblogger, forelest på høyskole og hatt opptreden i media. En skulle kanskje tro at dette var nok, men jeg ønsker like vel å formidle mer og nå ut til enda flere mennesker. Derfor er jeg nå også blitt blogger!